woensdag 26 juni 2013

Onderwijshervormen


In de reeks Montaigne Brengt Raad, vandaag: moeten we leerlingen in het secundair onderwijs vroeger of later een richting laten kiezen? Beter later dan vroeger, zegt Montaigne:
"Pas nadat de leerling is bijgebracht wat hem wijzer en beter zal maken, moet hem worden verteld wat logica, fysica, geometrie en retorica inhouden; en omdat zijn denkvermogen dan al is gevormd, zal hij het vak dat hij kiest gauw onder de knie krijgen. Hij moet zijn onderricht afwisselend mondeling en uit boeken krijgen.
Overigens weet Montaigne ook hoe we dat onderwijzen best aanpakken:
Zijn onderwijzer moet hem nu eens teksten te lezen geven van auteurs die geschikt zijn voor de les, dan weer het merg en de essentie fijngekauwd voorzetten. En als de pedagoog zelf niet vertrouwd genoeg is met de boeken om daar alle mooie betogen in op te sporen die te pas komen, kan hij terzijde worden gestaan door een belezen man, die hem steeds voorziet van het benodigde materiaal waar zijn pupil zijn voordeel mee kan doen."
Montaigne, 'Over de opvoeding', in De Essays
Onderwijshervormen: zo ingewikkeld is het nu ook weer niet, dus.

Geen opmerkingen: