zondag 17 februari 2013

Andere cultuur


Nog iets over die dialecten. Of dialecten overleven, leer je uit het bijzonder interessante stuk van Gaston Dorren ('Klein taalgebied, grote verschillen', Onze Taal, januari 2013), heeft niet alleen te maken met geografische factoren (groot taalgebied, moeilijk bereisbaar, dun bevolkt), maar ook met culturele. Dorren verwijst naar de verschillen tussen Denemarken en Noorwegen. De Deense dialecten zijn bijna allemaal verdwenen, de Noorse zijn grotendeels intact. Hoe komt dat?

Gek genoeg om dezelfde reden. In beide landen bestaat een opmerkelijk egalitaire cultuur. Maar, nu komt het: "De Denen redeneren:'Iedereen is gelijk, dus iedereen praat hetzelfde'. De Noren redeneren: 'Iedereen is gelijk, dus iedereen mag praten hoe hij wil'." Zelfde oorzaak, ander gevolg...

Dat fenomeen, trouwe lezers voelen het al komen, is waar Montaigne het destijds al over had"De mens is een verbazend ijdel, complex en veranderlijk wezen. Je kunt er haast geen staat op maken of er algemene uitspraken over doen." Inderdaad.

1 opmerking:

Woodyrat zei

'De mens, ge kunt gij daar niet aan uit', schreef Gerard Walschap aan het slot van zijn schitterende roman TOR. Walschap kwam iets later dan Montaigne, maar was even raak. En toch proberen wij, sociale wetenschappers, het elke dag opnieuw ... Wellicht ijdele hoop. Zowel Montaigne, als Walschap, wisten wel beter, maar wij moeten toch onze kost verdienen.