woensdag 30 mei 2012

Over de woede


"Ik moest denken aan Seneca's Over de Woede, een verhandeling die de Romeinse senator had geschreven ten behoeve van keizer Nero, en vooral aan zijn stelling dat aan woede eerst en vooral hoop ten grondslag ligt. We worden kwaad doordat we al te optimistisch zijn en niet voldoende voorbereid op de frustraties die onlosmakelijk met het bestaan zijn verbonden. Iemand die het telkens weer uitschreeuwt wanneer hij zijn sleutels heeft verloren of wordt weggestuurd op de luchthaven geeft blijk van een ontroerend maar onverbeterlijk naïef geloof in een wereld waar sleutels nooit zoek raken en onze reisplannen gegarandeerd worden verwezenlijkt."
Alain de Botton, Een week op de luchthaven, Atlas, Amsterdam, 2009

Geen opmerkingen: