zaterdag 6 november 2010

Herbert Hoover


Herbert Hoover (1874-1964), de zevenendertigste Amerikaanse president en de tweede linkshandige die tot dit hoge ambt werd geroepen, is een man naar ons hart en wel hierom.

Hoovers presidentschap viel samen met de Grote Drooglegging. En als president wordt je dan geacht het goede voorbeeld te geven. Maar Hoover vond er wat op. Met een zeer grote regelmaat bracht de Amerikaanse president een bezoekje aan de Belgische ambassade, om daar vervolgens een martini achterover te slaan. Uiteraard niet voor zijn eigen plezier, maar om de buitengewoon belangrijke goede Amerikaans-Belgische diplomatieke betrekkingen te onderhouden (The Daily Beast, 5.11.2010).

Toch mooi dat België op die manier ook even belangrijk was in de wereldpolitiek.

Het prentje: via Cliff1066tm.

Geen opmerkingen: