zaterdag 20 september 2008

Dapper man/mens


Dit is Sinil Babu Pant. Het enige homoseksuele parlementslid van Nepal. Nepal is een, zullen we maar zeggen, nogal traditioneel land. Mensen leven nog zoals hun voorouders en de voorouders van hun voorouders leefden. Homoseksualiteit kennen ze niet, tenzij om mee te lachen. Een man die openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkomt: dat is redelijk bijzonder.

Sinil Babu Pant pakt het heel rustig en educatief verantwoord aan, lees je in dit artikel in The New York Times. Hij heeft op zijn laptop een powerpointje gemaakt. Op dode momenten roept hij collega-parlementsleden bij zich en dan toont hij zijn presentatie.

Om het allemaal wat toegankelijker te maken heeft Pant het over the third gender. Buiten mannen en vrouwen heb je ook mensen die tot een derde soort behoren, houdt Pant zijn gehoor voor. Dat is blijkbaar makkelijker verteerbaar in de Nepalese context.

Pant kadert zijn verhaal ook politiek. Hij verwijst naar de Grondwet van Zuid-Afrika die discriminatie van mensen behorend tot het derde geslacht verbiedt. En hij haalt er, zelf communistisch parlementlid, Lenin en Trotsky bij, die na de Revolutie homoseksualiteit legaliseerden. De leider van de regerende Maoïstische partij ziet dat vooralsnog toch enigszins anders: homoseksualiteit is het product van het kapitalisme.

Wij vinden Sinil Babu Pant een dapper man. Of mens, als hij het liever zo hoort.

Geen opmerkingen: