donderdag 20 september 2012

Debriefing


Arthur Hemmerechts (63) uit Gierle, zelfstandig uitbater van een groothandel in bouwmaterialen (prentje), voert een éénmanskruistocht tegen het gebruik van de term debriefing. "Bij een briefing", aldus Arthur, die langdurig over de kwestie heeft nagedacht, "breng je een persoon op de hoogte van de feiten of van gebeurtenissen die te gebeuren staan, of van taken of opdrachten die van hem of haar worden verwacht. Het voorvoegsel de- vóór een term of werkwoord betekent dan weer dat het gaat over het ongedaan maken of tegengaan van de actie die door de daaropvolgende term of werkwoord wordt gesuggereerd. Betekent een debriefing dan dat je de persoon die je eerst op de hoogte bracht, er vervolgens op één of andere manier toe brengt datgene wat hij of zij weet, weer te vergeten? Belachelijk, die uitdrukking."

Arthur Hemmerechts heeft gewoon gelijk. Belachelijke uitdrukking, inderdaad.

Het prentje: via superbomba.

Geen opmerkingen: