donderdag 6 oktober 2011

Genderbalans


De Colombiaanse firma Caballero heeft een zeer bijzondere niche in de kledingmarkt gevonden:ze vervaardigt kostuums in kogelvrije stof. Het gestaag groeiende klantenkorps bestaat grotendeels uit politici en zakenlui. Heel bijzonder is dat de firma sinds enkele jaren merkt dat de machtsverhoudingen tussen de geslachten verschuiven. De firma Caballero ziet namelijk het aantal vrouwelijke klanten in sneltempo toenemen: steeds meer vrouwelijke politici of bedrijfsleiders laten zich een broekpak of deux-pièces in kogelvrij materiaal aanmeten. Voor wie er aan twijfelde: het komt dus wel in orde met de genderverhoudingen. Dat is dan alvast één ding waar we ons geen zorgen meer hoeven over te maken, (Bron: The New Yorker, 26.09.2011).

Het prentje: een mogelijk nog kleinere niche in de kledingmarkt is die voor beetvrije kostuums voor wie, bijvoorbeeld, van het leeuwen temmen zijn of haar beroep heeft gemaakt. De man op het prentje is zo meteen vragende partij voor zo'n kostuum.

Geen opmerkingen: