zondag 2 februari 2014

Eugene Schieffelin


Mensen zijn er in geslaagd in enkele decennia de Amerikaanse trekduif, een soort waarvan de aantallen in de miljarden werden geschat, uit te roeien. Mensen zijn er in geslaagd de Europese spreeuw in Noord-Amerika te introduceren en te maken dat die soort zich in enkele decennia vermenigvuldigde tot aantallen die in de miljoenen exemplaren worden geschat.

De verspreiding van de Europese spreeuw was het werk van ene Eugene Schieffelin, die zich tot levensdoel had gesteld alle vogelsoorten die in het werk van Shakespeare voorkwamen in de Verenigde Staten te introduceren. Schieffelin, die eerder ook al de Europese huismus importeerde, liet in 1890 twee keer zestig spreeuwen los in het New Yorkse Central Park. Tegenwoordig vind je Europese spreeuwen van Alaska tot de West Coast.

De introductie van nachtegaal, blauwe vink, goudvink en veldleeuwerik bleek overigens geen succes.

Het prentje: New York, Central Park, 6 maart 1890. En, hopla!

Geen opmerkingen: