dinsdag 4 februari 2014

Met andere ogen


Zullen we een Interessant Boek aanraden? Alexandra Horowitz is beroepshalve cognitief psycholoog en houdt zich vooral bezig met hoe honden de wereld percipiëren. Daarover schreef ze eerder al een boek (hier). Vorig jaar verscheen een boek specifiek voor stadsmensen. Horowitz maakte elf wandelingen door haar buurt, telkens in gezelschap van iemand met een bepaalde deskundigheid: een stadssocioloog, een geoloog, een kunstenares (Maira Kalman!), een arts, maar ook bijvoorbeeld iemand die blind is, een geluidstechnicus, een peuter en haar eigen hond.

Elk hoofdstuk gaat er over hoe we vanuit onze expertise de wereld anders waarnemen. Daar is zelfs een fysiologische basis voor: wie zich in bepaalde vormen van waarneming specialiseert, ontwikkelt daardoor bepaalde sensorische receptoren waardoor hij of zij nog meer bedreven wordt in dat soort waarnemingen. Een beetje zoals een blinde zijn gehoor kan trainen en een geoefend vogelwaarnemer overal kwikstaartjes en duikeenden opmerkt waar wij gewone stervelingen niet veel meer zien dan nog een vogel. Lectuur van On Looking geeft je zin al die sensorische receptoren aan het werk te zetten. 'Met andere ogen', luidt de Nederlandse titel van het boek en dat vat accuraat samen waar het over gaat.

Geen opmerkingen: