woensdag 31 oktober 2007

Het komt wel goed met de integratie

Het komt wel goed met de integratie. Volgens een bericht in de krant zijn allochtonen inmiddels al een stuk xenofober dan de autochtonen. De inburgering heeft dus zijn vruchten afgeworpen.

Allochtonen: er zijn te veel buitenlanders
De Telegraaf, 30.10.07.

AMSTERDAM - Vooral Marokkanen en Turken in Den Haag vinden dat er veel te veel buitenlanders in hun buurt wonen. Bijna zestig procent van de Hagenaars, ongeacht etnische achtergrond, is van mening dat het aantal buitenlanders in de stad te hoog ligt.

Onder Turken leeft dit gevoel het sterkst: maar liefst 73 procent van de Turken vindt het aantal allochtonen in Den Haag te groot. Van de Nederlanders denkt 58 procent er zo over en van de Marokkanen en Surinamers 53 procent.
Dat blijkt uit een jaarlijkse onderzoek van de gemeente Den Haag onder haar inwoners, de stadsenquĂȘte.
De onderzoekers hebben ook onderzocht hoe die gevoelens liggen voor eigen woonomgeving. De Nederlanders in Den Haag blijken dan beduidend minder ontevreden: slechts 26 procent vindt het aantal allochtonen in de eigen wijk te hoog.
De Haagse allochtonen zijn wat dat betreft veel minder te spreken over hun eigen buurten. Maar liefst 48 procent van de Marokkanen en 56 procent van de Turken in de hofstad, vindt dat er te veel mensen 'van buitenlandse komaf ' in hun wijk wonen.
Opvallend is wel dat het aantal Turken en Marokkanen dat zich stoort aan buitenlanders in directe woonomgeving ten opzichte van voorgaande jaren wat is afgenomen, terwijl het aantal Nederlanders dat aangeeft hier moeite mee te hebben, juist is gestegen.
In 2004 vond nog 65 procent van de Haagse Marokkanen de hoeveelheid allochtonen in de buurt te hoog. Bij de Turken lag dat percentage toen op 68 procent. Slechts 14 procent van de Nederlanders gaf in dat jaar aan de hoeveelheid buitenlanders in hun wijk te hoog te vinden.

Geen opmerkingen: