zondag 12 juli 2009

Uiteindelijk


Uiteindelijk staat alle dichten stil.
Wanneer
het lijdend voorwerp, onderwerp geworden,
niet meer handelen, vervoegen wil

Wanneer de tijdnood dringt
en het geweld dit leven op de knieën dwingt

Wanneer de dagen zich verschuilen
De angst niet meer ontwaakt
(het samenwakend slapen
geen haast meer maakt)

Staan in de woorden de gedachten stil.

Wij worden omgeroepen en gezocht:

‘Ver-moe-de-lijk va-ren-de...
Zich met spoed naar huis
te be-ge-ven... Toe-stand
zeer ern-stig... O-ver-komst
dring-end ge-wenst...’

De onbegonnen reis die aan beraad
het hand en toe-val overlaat

Het visum oneindig verlengd
tot in de laatste magere jaren,

baart waanzicht, welgeteld. Een vijand
onverlaat, die overloopt,

en elke hartstocht stil. Verschaald.


uit Simon Vinkenoog, Heren Zeventien, 1953.

Goed een week geleden wensten we Simon Vinkenoog, toen geweldig voorspoedig herstellend van een chrirugische ingreep, nog een vrolijke volgende eenentachtig jaar toe.

Het heeft niet mogen zijn. Simon Vinkenoog, 1928-2009.

4 opmerkingen:

TV zei

Ik vond op de webstek van Simon Vinkenoog zelf dit gedicht van Lawrence dat de eeuwige uitdager die hij toch wel was, een mooie laatste eer bewijst.

D.H.LAWRENCE (1885-1930)

A SANE REVOLUTION

If you make a revolution, make it for fun,
don't make it in ghastly seriousness,
don't do it in deadly earnest,
do it for fun.

Don't do it because you hate people,
do it just to spit in their eye.

Don't do it for the money,
do it and be damned to the money

Don't do it for equality,
do it because we've got too much equality
and it would be fun to upset the apple-cart

and see which way the apples would go a-rolling.

Don't do it for the working-classes.
Do it so that we can all of us be little aristocracies on our own
and kick our heels like jolly escaped asses.

Don't do it, anyhow, for international Labour,
Labour is the one thing a man has had too much of.

Let's abolish labour, let's have done with labouring !
Work can be fun, and man can enjoy it: then it's not labour.
Let's have it so! Let's make a revolution for fun !

pst zei

Een goede keuze, TV!
(Op 27 januari van dit jaar hadden we dat gedicht hier ook.)

TV zei

Ik had al een déjà-vu gevoel toen ik het las... Nu weet ik ook waarom!

pst zei

Op zo'n moment is de gedachte "great minds think alike" ook altijd wel troostend.