zondag 21 november 2010

Cowboygeboden


Wat cowboys moeten kennen, voor het examen én voor het leven: de Tien Geboden van de Cowboy, zoals in 1939 door de Grote Cowboy in de Hemel gedicteerd aan Zijn vertegenwoordiger op aarde, Gene Autry.

1. The cowboy must never shoot first, hit a smaller man, or take unfair advantage.
2. He must never go back on his word, or a trust confided in him.
3. He must always tell the truth.
4. He must be gentle with children, the elderly, and animals.
5. He must not advocate or possess racially or religiously intolerant ideas.
6. He must help people in distress.
7. He must be a good worker.
8. He must keep himself clean in thought, speech, action, and personal habits.
9. He must respect women, parents, and his nation's laws.
10. The Cowboy is a patriot.
Riders in the Sky, uit 1949: dagelijkse kost voor Gene (filmpje).

Geen opmerkingen: