donderdag 19 november 2009

Arabische cijfers


Mooi boek: Souvenirs d'un marginal, de memoires van de Franse historicus van de islam, Maxime Rodinson. Rodinson, geboren in 1915 en gestorven in 2004, beschrijft daarin zijn jeugd, opgroeiend in het Parijse joodse communistische arbeidersmilieu.

Waar je alleen maar jaloers op kunt zijn is het streven naar intellectuele vervolmaking waarmee dat hele milieu was doordesemd. Gewone mensen, die nauwelijks school hadden gelopen, die zich, na hun werk, op de klassiekers stortten, die talen leerden, in het koor zongen, toneelopvoeringen bijwoonden, ja zelfs literaire salons organiseerden.

Ook alomtegenwoordig in die dagen: de tegenstelling tussen clericalen en anticlericalen. Bij Rodinson leer je een eenvoudig truukje dat je voortaan, bij het lezen van dingen uit die tijd, helpt bepalen wie waar stond. Clericalen schreven de nummers van de Parijse arrondissementen in Romeinse cijfers: XIIIème arrondissement. Anticlericalen, adepten van de vooruitgang, kritisch tegenover alles dat naar het Ancien Régime verwees, gebruikten Arabische cijfers: 13ème arrondissement.

Voortaan op letten.

Overigens: Rodinson is de eerste om de intellectuele vervolmakingsdrang van die dagen te relativeren. Mensen hadden gewoon niet zoveel andere ontspanningsmogelijkheden.

Het prentje: de krant die ze thuis bij de Rodinsons lazen, in dit geval op 8 juni 1936.

Geen opmerkingen: