vrijdag 6 november 2009

Veelbetekenend


Wat je niemand kunt uitleggen die er destijds zelf niet is geweest: die typische DDR-luchten.

Omdat overal bruinkool werd gestookt hing er voortdurend een gelig-grijze nevel over het land. Daardoor leek het alsof je minder ver kon kijken en alsof de hemel er lager bijhing dan in het Westen. In termen van veelbetekenende symboliek kon dat tellen.

Achteraf lijkt het allemaal een stuk prettiger. Het was, als je er zelf wel eens kwam, toch niet helemaal zoals op het prentje.

Geen opmerkingen: