donderdag 12 november 2009

Mannendag


Op de jaarlijkse Internationale Mannendag (zie prentje) spraken de verschillende geledingen van de mannenbeweging over het blijvende probleem van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in zogeheten typische mannenberoepen.

De mannenbeweging pleit voor het op korte termijn invoeren van bindende quota in de sectoren van de bouw, de wegenaanleg en de automechanica. Tegen 2019 moet minstens dertig procent van de arbeiders in deze sectoren van het vrouwelijke geslacht zijn.

De vrouwenbeweging van haar kant reageert sceptisch. Ze had toch meer gedacht aan bindende quota voor vrouwen in fijne beroepen als daar bijvoorbeeld zijn: beheerder van een beursgenoteerde onderneming, universiteitsprofessor of magistraat (De Standaard, 10.11.09).

Mannen en vrouwen: het blijven verschillende werelden.

Geen opmerkingen: