woensdag 7 augustus 2013

Lelijk Belgisch


Reclame! Voor een bijzonder confronterende en dus leerrijke site: Ugly Belgian Houses, elke dag, zoals de naam belooft, een prentje van een lelijk Belgisch huis.

En ja, dat blijkt allemaal heel herkenbaar. Iedereen heeft wel zo'n huis in de buurt of in de straat of woont er zelf in. Touché. Is dat erg? Hannes Coudenys, de man die de prentjes plaatst, vindt duidelijk van wel. Tja, het is toch vooral de materiële weerslag van onze nationale cultuur, van hoe wij Belgen - Vlamingen, Walen, Brusselaars - zijn: geen slechte mensen, maar nogal op onszelf en op de onzen gericht. Ieder zijn huis, ieder zijn smaak.

Je kunt je voorstellen dat er landen zijn waar meer gemeenschapsgevoel heerst of waar op basis van lange tradities mensen gevoel voor maat en schoonheid hebben ontwikkeld. Je kunt je dat inderdaad voorstellen, zoals je je de gekste dingen kunt voorstellen. De vraag is echter of dat soort landen, behalve in onze verbeelding, ook echt bestaat. Wat je wel hebt zijn landen met strenge regelgeving, waar de overheid vastlegt hoe een huis er moet uitzien: zo en en niet anders. Niet akkoord? Pech. Wat je ook hebt zijn landen waar de groepsdwang wel erg verstikkend is en niemand een huis durft te hebben dat er anders ziet dan dat van de buurman, op straf van uit de groep te worden gestoten. Wij leven niet in zo'n land. Gelukkig ook maar.

Hier doet iedereen zijn of haar zin. En soms valt het resultaat daarvan mee en vaak valt het tegen. En iedere Belg zou het uiteraard wel fijn vinden moesten er alleen maar mooie huizen bestaan. Maar iedere Belg heeft zo zijn idee van hoe een mooi huis er uitziet. En dus is het maar best dat noch de overheid, noch de gemeenschap zich te nadrukkelijk bemoeien met wat mooi is en met wat van goede smaak getuigt.

Overigens: ook het recht op slechte smaak moet dringend in één of ander mensenrechtenverdrag worden opgenomen. Ieder zijn huis, ieder zijn smaak.

Het prentje: via het zeer aangeprezen Ugly Belgian Houses.

Geen opmerkingen: