maandag 31 maart 2014

Boslowits


De broertjes van het Reve groeiden op in de communistische zuil. Volgens Gerard bestond dat wereldje vooral uit bultenaren, horrelvoeten, astma- en teringlijders, bezetenen en querulanten. Broer Karel vond het allemaal heel aardige en redelijke mensen. Kleurrijk en interessant waren ze zeker. Dat vindt ook Igor Cornelissen die er vroeger in Vrij Nederland en nu, na zijn pensioen, in De Parelduiker, regelmatig over schrijft.

In 1946 verscheen Gerard Reve's eerste gepubliceerde novelle De ondergang van de familie Boslowits (prentje). Igor Cornelissen zocht uit wie die Boslowitsen, die duidelijk gemodelleerd waren op kennissen uit het ouderlijke milieu van de Reve's, precies waren. In een meesterlijk klein boekje wordt het hele verhaal verteld. Vader Alphons Bobrownitzki  was officieel zakenman, maar achter de schermen één van de centrale figuren in het Nederlandse communistische wereldje. En beide Reve's hadden gelijk: veel uitermate bizarre figuren, veel verstandig volk ook. Eigenschappen die elkaar uiteraard niet hoeven uit te sluiten.

Wie was Hans Boslowits? Misschien toch vooral voor de liefhebbers, maar wel een uitermate fijn boekje.

Geen opmerkingen: