zaterdag 8 maart 2014

Peterschap


Het peterschap en meterschap is in de Rooms Katholieke Kerk nauwkeurig omschreven en aan voorwaarden verbonden. Het kerkelijk wetboek van de R.K. Kerk omschrijft het in Hoofdstuk IV (CIC C. IV) als volgt:
Can. 872 - Voor zover het kan, dient aan de dopeling een peetouder gegeven te worden, aan wie het toekomt de volwassen dopeling in de christelijke initiatie bij te staan en, als de dopeling een kind is, hem samen met de ouders ten doop te houden, en eveneens mee te helpen opdat de dopeling een christelijk leven leidt in overeenstemming met zijn doopsel en de verplichtingen die eraan verbonden zijn getrouw vervult.

Het prentje: en anders volstaat het vermoedelijk gewoon ook als de peter zijn petekind leert gekke bekken trekken en fopsigaren roken, zoals Groucho en Melinda Marx hier demonstreren. Onze trouwe lezers DK en BDH weten meteen waaraan ze zijn begonnen toen ze steller dezes onnoemelijk gelukkig maakten met hem het peterschap aan te bieden over hun jongste spruit.

Geen opmerkingen: