woensdag 4 augustus 2010

De verwenschte manie


"Ik heb nu eenmaal de verwenschte manie om, als het ware automatisch en onbewust, aan de zijde van de slachtoffers te gaan staan, peu importe of het democraten of fascisten, Franschen of Duitschers zijn. Ik heb een instinctmatige afkeer voor de overwinnaars, wie of wat ze ook zijn mogen en het zou mij liever zijn dat zij aan de slag bleven tot beide partijen, na een eeuw of zoo, zich plotseling zouden afvragen 'zijn wij eigenlijk niet gek?'."

Brief aan Peter van Steen, Antwerpen, 9.7.1947, in Willem Elsschot, Brieven, Querido, Amsterdam, 1993.

Geen opmerkingen: