maandag 16 augustus 2010

Stilleven met oesters


Hoe Men d'Oesters Koken Sal

De oesters worden in veelderhande manieren toegherecht, vele ende ick onder andere, etese liever rouw opengedaan, ende schoongemaeckt, gelijc dat behoort, met sout, peper ende sap van limoenen, oft in plaetse, orangen. Andere en moghense niet rouw, maer willense ghecockt hebben, oft in de schelpen gestooft met wat wijn, boter, peper, sout, ende daernaer wat sap van orangen daerover. Andere willense op andere manieren, welcke soo seere hier te lande bekent syn, dat het te vergheefs soude wesen meer te verhalen: alleenlyc wil segghen, hoe my dunckt, alderghesontste syn, want oude lieden hier meest naer sien moeten. Naerdatse schoongemaeckt syn, wenteltse in bloeme, ende fruytse dan in de panne in olie, is seer goet.


Uit: Magirus, koocboec of familieren keukenboec, 1612, zoals geciteerd in Mark Kurlansky, De Oesters van New York. Een stadsgeschiedenis, Anthos, Amsterdam 2006.
Het prentje: Pieter Claesz (1596-1661), Stilleven met roemer en oesters, 1642.

Geen opmerkingen: