maandag 12 november 2012

Schoenconsulent


Jonge mensen en bezorgde ouders vragen zich wel eens af welk beroep nog zekerheid biedt op de snel veranderende arbeidsmarkt. Het antwoord ligt voor de hand: schoenconsulent. Twee eenvoudige sociologische observaties maken zulks duidelijk. Eén, mensen zullen altijd schoenen dragen. Twee, mensen besteden steeds meer dingen die ze vroeger gewoon zelf deden -kinderen opvoeden, aardappeltjes kweken, het huis poetsen, stoelen en tafels timmeren- uit aan deskundigen of professionals. Die twee observaties aan elkaar knopend kom je tot een even vanzelfsprekende als onweerlegbare conclusie: mensen zullen eerstdaags ook voor het uitkiezen en dragen van schoeisel te rade gaan bij wie daar voor heeft doorgeleerd.

Dus, jong mens of bezorgde ouder: niet twijfelen. Schoenconsulent. Het beroep.van de toekomst.

Geen opmerkingen: