zondag 14 april 2013

Toekomstmachine


Een bericht dat niet genoeg media-aandacht kreeg: een Iraanse geleerde is er in geslaagd een machine uit te vinden die de toekomst voorspelt. Ali Razeghi, van het Iraanse Centre for Strategic Inventions, schreef eerder al een slordige 179 uitvindingen op zijn naam, maar is begrijpelijk toch wel het meest trots op zijn meest recente, waar hij, naar eigen zeggen, wel liefst tien jaar aan heeft gewerkt (meer hier).

Razeghi blijft een beetje vaag over het wat en hoe van de toekomstmachine, maar laat alleszins het volgende weten: "My invention easily fits into the size of a personal computer case and can predict details of the next 5-8 years of the life of its users. It will not take you into the future, it will bring the future to you."

Dankzij Razeghi's uitvinding kan de Iraanse overheid binnenkort "predict the possibility of a military confrontation with a foreign country, and forecast the fluctuation in the value of foreign currencies and oil prices". Maar op termijn ligt de machine -vermoedelijk voorziet de machine dat al- binnen ieders bereik: "we expect to market this invention among states as well as individuals once we reach a mass production stage."

Problemen evenwel. Met het geloof en met de Chinezen. Dat, zoals pilarenbijters hem verwijten, een toekomstmachine haaks zou staan op de waarden van de islam, bestrijdt Razeghi. De Chinezen, dat is echter andere koek: "The reason that we are not launching our prototype at this stage is that the Chinese will steal the idea and produce it in millions overnight." En vermoedelijk heeft de machine ook dat voorspeld.

Het prentje: vroeger nam een beetje toekomstmachine toch al gauw een volledige kamerwand in beslag, wat niet zo makkelijk was als je wat kleiner behuisd bent. Dankzij Ali Razeghi heb je ze binnenkort in laptopformaat. Toch wel een vooruitgang.

Geen opmerkingen: