maandag 7 maart 2011

Wijlen Frans Van Neck


Deze week begint in de VS een reality-reeks op TV waarin ze oud-bokser Mike Tyson volgen als duivensporter. Tyson blijkt al zijn hele leven, tussen de uppercutten en de linkse directen door, duivenmelker te zijn (meer hier).

(Een langer, maar interessant stuk over de toestand van de duivensport in de VS, met respectvolle verwijzingen naar de Belgische situatie - "Belgium, where pigeon racing is the national sport": hier.)

Het prentje: "Voor de ouderen in de duivensport wijlen Frans Van Neck voorstellen is onbegonnen werk. Hij genoot van de duivensport, hij beleefde de duivensport in haar geheel, want bij alle min of meer belangrijke manifestaties betreffende de duivensport was hij aanwezig en met raad en daad stond hij de beginnelingen in deze sport bij, hij was de man die een duif in het hart droeg."
Tekst uit de aankondiging van de 'Totale Verkoping van Reis- en Kweekduiven vroeger wijlen Frans Van Neck, nu Maurice Van Neck, St. Annastraat 2, Hofstade. (Zondag 19 november 1967.)'

Geen opmerkingen: