donderdag 5 juli 2012

Deskundig geduidIn plaats van van allerhande experts aan het woord te laten, die geacht worden achtergrond en duiding te verschaffen, maar die meestal niet meer doen dan navertellen wat ze die dag in de krant hebben gevonden, zouden ze op het journaal gewoon beter voorlezen uit de klassiekers. Wat bijvoorbeeld de evolutie van de Arabische Lente betreft, geeft Rousseau deze scherpe analyse:
"Als volkeren eenmaal gewend zijn aan meesters, kunnen ze weldra niet meer buiten hen. Als ze proberen het juk af te schudden, verwijderen ze zich daarmee alleen nog maar meer van de vrijheid. Ze zien de vrijheid als een teugelloze ongebondenheid, zodat de omwentelingen die ze teweegbrengen hen bijna altijd uitleveren aan verleiders die hen in nóg zwaardere boeien slaan."
Jean-Jacques Rousseau, Vertoog Over de Ongelijkheid, 1755.
Voila. Deskundig geduid. Over naar de studio.

Geen opmerkingen: