vrijdag 6 juli 2012

Handen schuddenVooral dat lichtjes buigen verdient navolging. Een buiging, niet omdat het moet of omdat je de ander in zijn of haar superioriteit meent te moeten bevestigen. Neen, ietwat buigen uit respect, dat is een mooie gewoonte. Maar als dat te hoog gegrepen lijkt voor het dagelijkse verkeer, dan maar handen schudden. Ook al iets.

Geen opmerkingen: