zondag 2 december 2012

Meest belezen


Een fijn boek: Michael Dirda, On Conan Doyle, Or, The Whole Art of Storytelling, Princeton U.P., 2012. In goed tweehonderd bladzijden de perfecte kennismaking met de wereld van de geestelijke vader van Holmes en Watson en tezelfdertijd een hartverwarmend eerbetoon aan het klassieke avonturenverhaal en aan het lezen, louter en alleen voor het plezier van het lezen.

Michaël Dirda is enigszins ervaringsdeskundig. Hij leest, als je voort mag gaan op zijn wekelijkse column in The American Scholar, werkelijk alles: van Proust en Henry James tot de meest vreemdsoortige pulp. Een mooi sfeerstuk over hem -de meest belezen man in de Verenigde Staten, volgens sommigen- vind je hier. Met een slotparagraaf die elke boekenliefhebber zonder voorbehoud onderschrijft:
... you don’t get to be the best-read man in America by giving a damn about someone else’s taste. You buy and read books that entice you for small reasons like a good cover or an intelligent introduction, books that appeal to your eccentricities. You keep as many books as possible nearby because they are in fact the very record of your eccentricities.

Geen opmerkingen: