woensdag 26 december 2012

Moderne ouders


Dit is wellicht een beetje tricky. Moderne, breeddenkende ouders willen natuurlijk niets liever dan hun nageslacht opvoeden tot moderne, breeddenkende jonge mensen. Leuke boekjes kunnen daar uiteraard bij helpen. Bijzonder fijn lijken bijvoorbeeld John Seven & Jana Christie's A Rule is to Break: A Child's Guide to Anarchy (meer: hier) en Brian Heagney's ABC of Anarchy.

Maar, moderne, breeddenkende ouders: daarna niet komen klagen als het nageslacht het boekje ter harte neemt en voortaan nooit meer iets voetstoots aanneemt, zelfs al komt het van moderne, breeddenkende ouders.

Het prentje: jonge -en oudere- lezertjes kunnen zich, na de lectuur van A Rule is to Break, formeel tot het anarchisme bekeren. Behalve dat van de Ramones na middernacht, stuk voor stuk goede principes overigens.

Geen opmerkingen: