maandag 8 juli 2013

Feest en vrolijkheid

"Merkwaardig genoeg heeft in onze tijd filosofie zelfs voor weldenkende mensen een ledige, irreële klank gekregen, alsof zij zowel in theorie als praktijk van nul en generlei waarde is. Ik denk dat dit komt door alle sofisterij, die de toegang tot haar bemoeilijkt heeft. Zij wordt volkomen ten onrechte afgeschilderd met een stuurs en somber gelaat, dat jongeren afschrikt en verre van haar houdt. Wie heeft haar dat bleke, afzichtelijke mombakkes opgezet? Ik ken niets dat zo vrolijk, opgeruimd en blij, ik zou bijna zeggen uitgelaten is als de filosofie! Zij predikt louter feest en vrolijkheid. Een droef en verkrampt gelaat geeft er blijk van dat de wijsbegeerte daar niet huist."
Montaigne, "Over de opvoeding', De Essays.
Het prentje: René Magritte (1898-1967), La Lampe philosophique, 1936.

Geen opmerkingen: