zondag 20 juli 2014

Maart 1971


Er gebeuren voortdurend dingen. De meeste daarvan vinden we niet de moeite waard om te registreren, laat staan om door te geven aan de mensen die na ons komen. Maar hoe selecteren we en, vooral, wat zegt die selectie over ons?

Niet veel goeds. Om redenen die niet geheel duidelijk zijn, kiezen we er voor dingen te onthouden die hetzij officieel en administratief zijn, hetzij tragisch en eng. Als je zoekt op een willekeurige maand uit de wereldgeschiedenis - bijvoorbeeld maart 1971- dan trekt een bonte stoet van geboortes en overlijdens, machtswisselingen en troonafstanden, rampen en incidenten voorbij.

Je kunt je echter ook een vorm van geschiedschrijving voorstellen waarbij we er voor kiezen andere dingen te onthouden. Dingen die niet meteen ergens over gaan, die geen begin en geen einde hebben, geen oorzaak en gevolg. Gewoon dingen -zoals bovenstaand prentje- waarvan je denkt: kon dit maar voor altijd zijn, kon het altijd maar zo zijn.

En nu de denkvraag: zouden we dan slechter af zijn?

Het prentjeA farmer embraces his dog in his stonewalled field on Inishmore Island in Ireland, March 1971. Photograph by Winfield Parks, National Geographi Creative.

Geen opmerkingen: