zaterdag 8 maart 2008

Ervaringsdeskundigheid


Het was geen gemakkelijke week voor kardinaal Danneels. Mozes blijkt aan de drugs te zitten en Jezus is homo.

Ene Benny Shanon, verbonden aan het departement cognitieve psychologie van de Hebrew University van Jeruzalem beweert dat Mozes, toen hij van de berg Sinaï afdaalde en het Joodse volk de Tien Geboden liet aanschouwen, onder invloed was van zware hallucinogenen.

In De Standaard (5.03.08) lezen we: 'Wat Mozes op de berg betreft, ging het ofwel om een bovennatuurlijk kosmisch verschijnsel, waarin ik niet geloof, ofwel ging het om een legende, wat ik ook niet geloof. Ofwel - en dat vind ik meer waarschijnlijk - ging het om een bijeenkomst waar Mozes en het volk van Israël onder de invloed waren van drugs.' Dat kan tellen als hypothese. Interessant is ook hoe Benny die hypothese toetst: op basis van ervaringsdeskundigheid, lezen we in The Guardian.

Benny vermoedt dat Mozes en zijn vrolijke vrienden een psychedelisch drankje nuttigden dat luistert naar de naam Ayahuasca, dat gebrouwd wordt op basis van kruiden die welig tieren in het Heilig Land. Benny lustte er in zijn studententijd ook wel pap van, laat hij verstaan. En meteen heeft hij zijn bewijs klaar: The events described reminded him of the visions he had after trying this drink 15 years ago. So, when Moses first encountered God, he was high. "Encountering the divine is one of the most powerful experiences associated with high-level Ayahuasca inebriation," claims Shanon. Ver uit, Benny.

Misschien nog meer ervaringsdeskundigheid. Will Ferdy, de vader van het Vlaamse luisterlied en en zelf ook de Griekse Beginselen toegedaan, laat deze week in een interview met het vakblad Story nieuw licht schijnen op de seksuele voorkeuren van Jezus:

'Naar mijn idee was hij (Jezus) homofiel. En ik meen dat, ja', vertelt Ferdy. 'In het Evangelie van Johannes staat letterlijk ‘de leerling die hij liefhad’. 'En tijdens het laatste avondmaal mag Johannes ‘aan zijn borst rusten', voor Ferdy meteen het bewijs dat Jezus voor de mannen was.

Dat is een weliswaar revolutionaire, maar ook niet risicoloze interpretatie van het Evangelie. Zo willen we uiteraard de foute kindervrienden niet op ideeën brengen, maar Marcus 10:14 ("Laat de kinderen tot Mij komen") lijkt ons ook voor meerdere interpretaties vatbaar.

Hoe zou het overigens nog zijn met de neef van de kardinaal?

Geen opmerkingen: