dinsdag 24 juni 2008

De linksen zitten overal!


Een weinig gekend feit: ongeveer alle Amerikaanse presidenten of presidentskandidaten uit de recente geschiedenis waren links. Daar staan we hier in Europa niet bij stil, er van overtuigd zijnde dat het toch allemaal cowboys zijn of agenten van het grootkapitaal. Hou u vast: zowel Ford, Reagan, Bush I, Clinton, Gore, en nu Obama en McCain, blijken links te zijn. Wie er in het najaar ook verkozen wordt: de volgende Amerikaanse president is links. Linkshandig.

Dat is te mooi om louter toeval te zijn. Als we weten dat acht tot vijftien procent van de bevolking linkshandig is, is er duidelijk sprake van oververtegenwoordiging bij de Amerikaanse presidenten en kandidaten. Hoe komt dat? Twee hypothesen.

Eén, een sociale. Linkshandigen hebben zich van jongsaf altijd wat meer moeten bewijzen; linkshandigheid wordt nog vaak gezien als onhandigheid. Daardoor hebben ze zich een aantal vaardigheden eigen gemaakt die ze meer geschikt maken voor de politiek.

Twee, een biologische. Volgens wikipedia toont onderzoek aan dat left-handed people as a group have historically produced an above-average quota of high achievers. Hoe komt dat? Left-handers' brains are structured differently in a way that widens their range of abilities, and the genes that determine left-handedness also govern development of the language centers of the brain.

En het mooie is: vermits linkshandigheid er niet meer in de scholen wordt uitgestampt, wordt de mensheid ook almaar slimmer. The increase in the 20th century of people identifying as left-handed could produce a corresponding intellectual advance and a leap in the number of mathematical, sporting, or artistic geniuses.

Hoe zit dat in de Belgische politiek? Kom je daar opmerkelijk veel linkshandigen tegen? Daar, nemen we ons voor, zullen we vanaf nu iets meer op letten. Anderzijds: als je, zoals de wetenschap dan blijkbaar leert, als linkshandige een stuk slimmer bent heb je vermoedelijk wel andere dingen aan je hoofd dan, good grief, een carrière in de Belgische politiek.

(Het prentje: een horloge voor linkshandigen die dan, nemen we aan, aan de rechterarm wordt gedragen).

Geen opmerkingen: