woensdag 4 september 2013

Maten en gewichten


Er wordt steeds weer gejeremieerd dat het van kwaad naar erger gaat met de mensheid. Vroeger waren we blijkbaar allemaal slimmer, zelfstandiger, vriendelijker, beter opgevoed, harder werkend, meer geneigd tot echtelijke trouw en wat voor fraais al niet meer (De Standaard, 4.09.2013).

Alsof het met de andere dieren zoveel beter gaat. Vroeger had elke zichzelf respecterende hond een baan. De ene bewaakte het erf, de andere hoedde de schapen, een derde trok de kar, terwijl een vierde in de tredmolen liep om een machine aan de gang te houden. En wat doen honden vandaag? Dat ligt ganser dagen in de zetel en betoont zich kieskeurig als het niet het juiste merk van hondenbrokken krijgt voorgeschoteld.

En het allerergste: er worden voortdurend plannen gemaakt om de jeugd van tegenwoordig slimmer, zelfstandiger, vriendelijker, beter opgevoed, harder werkend, meer geneigd tot echtelijke trouw en wat nog al niet te maken, maar je hoort nooit eens iemand opperen dat het wel eens tijd wordt om al die honden te activeren en aan een voltijdse betrekking te helpen. Twee maten en gewichten!

Het prentje: vroeger de normaalste zaak van de wereld, een hond die de kost verdient. In dit geval achter het stuur van het bootje van Gloria Swanson. En het prentje maakt ook duidelijk dat er toen geen sprake was van brugpensioen of één of andere voordelige uitstapregeling. Deze hond lijkt redelijk geavanceerd in jaren en houdt zich toch nog beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Een voorbeeld voor die luie donders van tegenwoordig.

Geen opmerkingen: