dinsdag 24 februari 2009

Stof zijt ge


Morgen aswoensdag. Gedaan met carnaval, begin van de vasten. Veertig dagen boete en inkeer. De van vorig jaar overgebleven palmtakken worden verbrand en met de as tekent de priester een kruisje op de voorhoofden van de gelovigen. Daarbij de woorden sprekend: "Bedenk, mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren".

Een mooie traditie is overigens: wie er in slaagt het kruisje van as op zijn voorhoofd tot Pasen intact te bewaren, krijgt van meneer pastoor een nieuw kostuum cadeau.

Omdat we de kwaadste niet zijn, doen we er namens de godsloochenaars nog een fijne geste bovenop: veertig dagen voorhoofdskruis intact, dan beloven wij een paar schoenen. Als de moslims en de joden nu ook meedoen, dan kunnen we gerust ook nog kousen, een setje ondergoed en een propere zakdoek als beloning in het vooruitzicht stellen.

(Het prentje: speciaal voor de jongste lezertjes. Kleur zelf je aswoensdagkaart. Mooie prijzen te winnen!)

Geen opmerkingen: