woensdag 22 april 2009

Zelfkennis. Wijsheid volgt


Af en toe wel leuk om te zien waar je staat. Het Nederlandse onderzoeksbureau Motivaction ontwikkelde een test op basis waarvan je kan zien tot welk bevolkingsdeel je behoort (hier kan je zelf de test doen). De mensen van Motivaction deelden de Nederlanders op in acht groepen (zie prentje bovenaan). Met wat verbeelding mag je er van uitgaan dat die acht groepen niet zo verschillend zullen liggen bezuiden Wuustwezel.

Even overlopen. Hoe zien die groepen van Motivaction er uit? Hieronder het lijstje met, tussen haakjes, over hoeveel procent van de Nederlanders het gaat:

Traditionele burgerij (16%)
Gemaksgeoriënteerden (10%)
Moderne burgerij (22%)
Nieuwe conservatieven (8%)
Kosmopolieten (10%)
Opwaarts mobielen (13%)
Postmaterialisten (10%)
Postmoderne hedonisten (11%)

Leuk is dat ze je, nadat je de test hebt gedaan, je profiel toesturen. En bij dat profiel horen ook prentjes van hoe bijvoorbeeld het interieur er uit ziet van het soort mensen waartoe je behoort. Nogal confronterend.

En waar horen wij bij? Mogelijk niet zo verrassend voor wie wel eens vaker op deze site passeert: wij blijken in het kamp van de nieuwe conservatieven te zitten. Laten we de kaarten maar op tafel gooien. Wie zijn wij?

De burger uit de liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die alle ruimte wil geven aan technologische ontwikkeling, maar zich verzet tegen sociale en culturele vernieuwing.

Mensen uit dit sociale milieu hechten veel belang aan het in stand houden van traditionele normen en waarden enerzijds en het beschermen van hun sociale status anderzijds. Het leven en handelen volgens etiquetteregels vindt men uitermate belangrijk en aan werken en presteren ontleent men een omvangrijk deel van hun identiteit. Binnen het milieu van de nieuwe conservatieven vindt men veel kunst- en cultuurliefhebbers. Ze staan positief ten opzichte van technologische ontwikkelingen, maar zijn behoudend in sociaal en cultureel opzicht. Sociale relaties zijn veelal hiėrarchisch van aard; familierelaties spelen een centrale rol in het leven van de nieuwe conservatief.


Uit goede bron vernemen we dat die omschrijving nogal to the point is. We zijn wel een beetje een meneerke, is ons verzekerd.

Zelfkennis. Het is, zullen we maar denken, het begin van de wijsheid.

3 opmerkingen:

KM zei

wel, omdat we nu toch de kaarten op tafel leggen, ziehier:

Ik ben blijkbaar een postmoderne hedonist:
De pionier van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.

Mensen die tot de postmoderne hedonisten worden gerekend, zijn individualistisch en tonen een sterke wil tot zelfbeschikking. Ook hechten zij veel waarde aan zelfontplooiing en persoonlijke groei. Mensen binnen dit milieu hebben een onafhankelijke leefstijl en hechten er veel belang aan zelf te kunnen beslissen over de dingen die hen aangaan. Opvallend is het relatief grote aantal mensen dat zelfstandig een beroep uitoefent. Werk is belangrijk, maar niet heilig: ook activiteiten in de vrijetijdssfeer kunnen intrinsieke voldoening geven. Postmoderne hedonisten genieten van kunst en cultuur (museumbezoek, cabaret en toneel), maar er is ook sprake van een rijk uitgaansleven en er wordt veel aan sport gedaan. Binnen dit milieu komt het traditionele gezinspatroon relatief minder vaak voor.
Dat interieur komt me echter niet zo bekend voor. Misschien is postmoderne hedonist uit de vlaamse klei toch niet dezelfde als deze die een Amstersdamse loft bewoont...

DC zei

KM, ik kom hetzelfde resultaat uit, en ik had dezelfde bedenking bij het interieur. Vooral bij die koersvelo in de living heb ik twijfels... :-)

d/ zei

Tiens, ik ben niet hedonistisch genoeg. Enkel postmaterialist:
'Solidariteit en harmonie kenmerken de mensen binnen dit milieu. Ze zijn kritisch ten opzichte van de hedendaagse maatschappij. Het streven naar een onderlinge verbondenheid, het nemen van verantwoordelijkheden en het werken aan sociaal-maatschappelijke verbeteringen, spelen een prominente rol. Postmaterialisten hechten er veel belang aan te kunnen leven volgens hun eigen principes en zijn sterk sociaal bewogen. Verantwoord leven is belangrijk: zonder verspilling, winstbejag en zonder aantasting van het milieu. Bij voorkeur werkt men bij instellingen of organisaties die een bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn. Mensen binnen dit milieu tonen zich zowel geïnteresseerd in kunst en cultuur (film, musea, toneel, cabaret, klassieke concerten), als in een meer 'huiselijke' vorm van vrijetijdsbesteding. Het gezinsleven is veelal hecht (sterke onderlinge betrokkenheid), maar niet ingericht volgens traditionele patronen.'
Er staat niks over seks in. Waardeloze test...