dinsdag 4 augustus 2009

Let op de staart


Hoe gevaarlijk is de koe? The New York Times zocht het uit: elk jaar sterven een twintigtal Amerikanen als gevolg van koegerelateerde incidenten en accidenten.

De meeste aan de koe toe te schrijven sterfgevallen zijn evenwel ongelukken. Zo liet een boer het leven nadat "a cow knocked him down and a syringe in his pocket injected him with an antibiotic meant for the cow".

Soms verstaan koe en mens elkaar evenwel verkeerd. Mensen denken dat koeien alleen goedaardige loebassen zijn, die je zomaar kunt benaderen en naar goeddunken smakelijk gras voederen. Niet doen. Het gevaarlijkst is de moederkoe. Als die vreest dat ze haar kalfje kwaad willen doen, laat ze alle redelijkheid varen.

Handig voor stadsmensen is dit artikel, van ene Jack Allbright (The author is professor emeritus of animal science and veterinary medicine, Purdue University, West Lafayette, Ind.), overgenomen uit de Hoard's Dairyman Magazine, Why and how to read a cow or bull.

"Knowing behavior patterns, especially of bulls, may help reduce injuries and might possibly save your life. Reading behavior can also help you improve care", laat Allbright weten. Interessante prentjes ook, die kunnen helpen de nonverbale communicatie van koe en stier te ontcijferen.

Een tip? Let op de staart. "You can get clues to a cow’s mood and condition by observing the tail. When the tail is hanging straight down, the cow is relaxed, grazing, or walking, but when the tail is tucked between the cow’s legs, it means the animal is cold, sick, or frightened. During mating, threat, or investigation, the tail hangs away from the body. When galloping, the tail is held straight out, and a kink can be observed when the animal is in a bucking, playful mood."

Het prentje: The Milk Stall at the North End of the Tilt Yard, St James Park, door W.W. Morris, 1852. Noteer: de staart hangt recht naar beneden. Deze koe voelt zich goed, geen gevaar.

Geen opmerkingen: