zaterdag 3 oktober 2009

Atheïsten wel


Een bepaald slag christenen neemt de Bijbel letterlijk. Dat is uiteraard hun goede recht. Eén van de meer interessante passages is, voor wie letterlijk leest, 1 Tessalonicenzen 4:1-5:28.

Daarin legt de apostel Paulus zijn medegelovigen uit dat ze de dood niet moeten vrezen, immers: net als Jezus zullen ook de écht overtuigden verrijzen. En vervolgens gebruikt Paulus woorden die het hoofd van letterlijklezers doen tollen:

13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden.

Het gaat hem om dat weggevoerd worden. In het Engels heet dat The Rapture en nogal wat Amerikaanse evangelische christenen geloven dat het alle momenten kan gebeuren. Er is vandaag zoveel loos dat het einde der tijden wel voor binnenkort moet zijn. Dra komt er, na de Aartsengellijke Stemverheffing en het Heerlijke Bazuingeschal, een wolk langs en weg zijn ze, de gelovigen, de Heer tegemoet, in de lucht.

Allemaal goed en wel. Maar wie zorgt er dan voor Blackie de hond of Streepje de poes? Wie bekommert zich om koe en paard, wie voedert het varken? Daar denken die christenen allemaal niet aan. Atheïsten wel.

Een organisatie van diervriendelijke godsloochenaars, Eternal Earth-Bound Pets, USA, biedt christenen aan om, wanneer de bazuin schalt en het vertreksein wordt gegeven, zich gratis, belangeloos en voor niets, te ontfermen over de achtergebleven huisdieren van de op de wolken weggevoerde gelovigen.

Voorwaar een daad van grote edelmoedigheid.

Andere atheïsten zijn op nog een andere manier behulpzaam. Ze bieden christenen aan om, in naam van die christenen, nadat ze zelf weggevoerd zijn naar de Heer, een kaartje te sturen naar ongelovige kennissen met daarop de melding: zie je wel, ik heb het je nog gezegd.

Neen, daar denken gelovigen allemaal niet aan. Atheïsten wel.

(Het prentje: 28 oktober 1992. Hou die datum in het oog. Dan gebeurt het blijkbaar.)

1 opmerking:

d/ zei

die mannen/vrouwen zijn gewoon schitterend! Vooral die FAQ pagina zijn hilarisch:
Q: How do you ensure your representatives won't be Raptured.
A: Actually, we don't ensure it, they do. Each of our representatives has stated to us in writing that they are atheists, do not believe in God / Jesus, and that they have blasphemed in accordance with
Mark 3:29, negating any chance of salvation.
....
Q: How can your rescuers possibly pay for my pet's care for only $110.00?
A: The $110.00 initial fee for one pet is not for the cost of their care. It is to compensate the rescuers for their travel, cover website expenses, and provide a profit margin. The rescuers have agreed to adopt your pet as their own and care for them as they do their own pets, at their own expense.
ik ben benieuwd of ze al een paar gelovigen hebben kunnen warmmaken.
Zouden we geen Belgische of Vlaamse afdeling beginnen?