zondag 23 juni 2013

Goed weer


Goed weer is geweldig overrated. Mooi weer maakt mensen niet noodzakelijk beter, vriendelijker, vredelievender of breeddenkender. Oorlogen stoppen niet, omdat de zon door de wolken breekt. En er wordt net zo geroofd en gemoord als de lucht helderblauw is. Dat wist ook Francisco Goya. Wat bovenstaande Asalto de ladrones (1786) zo sterk maakt, is net dat inzicht. Onwillekeurig bekijk je het afgebeelde tafereel in eerste instantie met een zekere minzaamheid. Leuk, met het koetsje naar buiten, waar de spreekwoordelijke vogeltjes fluiten en het koetje loeit. En dan pas zie je wat er echt aan de hand is. Rovers zijn bezig de reizigers af te maken. Sommige onfortuinlijken smeken nog voor hun leven. Maar dat zal, valt te vrezen, zelfs onder deze haast perfect azuurblauwe hemel tevergeefs zijn.

Goed weer is geweldig overrated.

(Eerlijkheid duurt wellicht niet het langst, maar is wel, eh, eerlijker. Daarom, we werden op dit schilderij geattendeerd door biblioklept.)

Geen opmerkingen: