vrijdag 28 juni 2013

Neo-Duits


Ook Duitsland had kolonies. De Duitse kolonisatoren hielden lelijk huis in het vroegere Duits Zuid-West Afrika, vandaag Namibië. In het begin van de twintigste eeuw werd ruim tachtig procent van  de oorspronkelijke Herero-bevolking, die zich niet voetstoots neerlegde bij de onderdrukking, uitgeroeid. Kolonialisme is evenwel een onvoorspelbaar beest. Vandaag kleden de Herero zich bij feestelijke gelegenheden op zijn Duits: dat wil zeggen, in de loop der tijden ontstond een eigen kledingstijl, geïnspireerd op de Duitse soldatenuniformen en op de kledij van de missionarissen. Eén verschil: de Herero zien er in die neo-Duitse klederdracht veel beter uit dan de Duitsers er ooit hebben uitgezien (prentjes: hier).

En dan vraag je je af: wie heeft er nu finaal gewonnen, de Duitsers of de Herero.

Het prentje: uit het boek van fotograaf Jim Naughten, Conflict and Costume: The Herero tribe of Namibia.

Geen opmerkingen: