maandag 25 maart 2013

Wereldmuziek


Soms vragen mensen zich wel eens af wat de cowgirls deden terwijl de cowboys het vee over de prairie jakkerden en de indianen lastig vielen. Het was een enigszins andere wereld, zich dat afvragende mensen: mannen en vrouwen leidden grotendeels gescheiden levens.

De cowgirls trokken op met de cowgirls. Die hielden zich overigens niet bezig met het naar het slachthuis vervoeren van koeien of het over de kling jagen van de oorspronkelijke bevolking. De koemeisjes waren volstrekt vegetarisch. En multicultureel. En ze speelden 's avonds bij het kampvuur wereldmuziek en geloofden in vrije lichaamsexpressie en naturisme (prentje). Dat laatste vonden de koejongens best wel interessant, maar die wereldmuziek en de tofuburgers waren er teveel aan. Vandaar dat de meeste mannen dan maar het bestaan van de lonesome cowboy, far away from home beoefenden.

Wereldmuziek, je bent er voor of je bent er tegen.

Het prentje: via If Charley Parker.

Geen opmerkingen: