vrijdag 16 mei 2008

Beetje boos


Als je per toeval al eens betrokken bent bij een gebeurtenis die daarna ook in de krant komt of op TV, dan durf je daarna wel eens eens twijfelen over de accuraatheid van al die andere nieuwsberichten die je dagelijks onder ogen krijgt. Soms vertoont, wat de media er van maken, in het beste geval enige gelijkenis met de feiten zoals je ze zelf beleefde. Vaak is dat zelfs niet het geval.

Deze morgen bereikten we onze werkplek met iets meer dan een uur vertraging. Leuk is dan dat je even kijkt op de website van De Standaard en daar leest: Treinverkeer ochtendspits verloopt vlot. Ha grapjassen! Als je het bericht in kwestie uitvlooit, merk je dat de krant vóór acht uur met een NMBS-woordvoerder heeft gebeld. Op dat moment begint de spits maar pas. Dat het erg vlot verloopt tussen zes en zeven 's morgens is natuurlijk al heel wat maar, laten we wel wezen, zegt niet zo verschrikkelijk veel over de daaropvolgende spits.

Wel geruststellend is dan weer dat één van de NMBS-bazen zichzelf een loonsverhoging van goed 30.000 euro heeft toebedeeld (De Standaard, 16.05.08). Om de sfeer er in te houden, nemen we aan: er vinden loononderhandelingen plaats met het personeel en die worden geacht hun eisen te matigen. Managerlonen, lazen we laatst, zijn vooral hoog om diegenen die aspireren zelf manager te worden tot harder werken aan te porren. Met wat de topmanagers in kwestie zelf doen bestaat, leert onderzoek, geen verband. Dat haalden we uit een erg vermakelijk én leerrijk boek over economie: The Logic of Life van Financial Times-columnist Tim Harford.

Dat inzicht wordt in dit geval zeker bevestigd. De loonsverhoging van de NMBS-baas, lees je in de krant, wordt op geen enkele manier verrechtvaardigd als zijnde bijvoorbeeld een beloning voor hard en vruchtbaar werken, voor schitterende resultaten in tevredenheidsenquêtes onder de klanten of voor eventuele uitmuntende scores in onderzoek over stiptheid van de treinen. Nee hoor, de loonsverhoging heeft tot doel zijn nettoloon af te stemmen op dat van twee andere NMBS-bazen. Die verdienden meer. Dat was uiteraard een groot onrecht.

Volgende week treinstaking! We zijn een beetje boos.

Geen opmerkingen: