dinsdag 21 oktober 2008

Ezelsbibliotheek


Deze mens verdient de hemel. Luis Soriano, van beroep schoolmeester, reist met zijn ezeltjes Alfa en Beto door de binnenlanden van Columbia. Samen vormen ze de Biblioburro, ofte "ezelsbibliotheek". Luis Soriano brengt het boek tot bij de mensen. Ook en vooral naar mensen die daar uit eigen beweging nooit om zouden vragen.

Een mooi en hartverwarmend artikel uit de New York Times. Het soort verhaal waarbij wij moeilijk de ogen droog kunnen houden. Mensen als Luis Soriano zijn moderne heiligen.

Vooral zijn wedervaren tijdens een beroving spreekt tot onze verbeelding. Uitgeschud door struikrovers die, teleurgesteld omdat ze geen geld vinden, besluiten zich dan maar tevreden te stellen met een boek. Welk boek willen bandieten graag hebben? They stole one item from his book pouch: “Brida,” the story of an Irish girl and her search for knowledge, by the Brazilian novelist Paulo Coelho. “For some reason, Paulo Coelho is at the top of everyone’s list of favorites,” said Mr. Soriano.

Columbiaanse beurzensnijders die bij voorkeur boeken lezen van een Braziliaanse new age-schrijver: dat werpt meteen een heel nieuw licht op de problematiek van de globalisering.

Geen opmerkingen: