woensdag 8 oktober 2008

In boosheid volhard


Nu is pst. wel erg stil, nemen we aan. Nu wordt er niet geblogd over de weldaden van de markt. Nu de beurs helemaal dol is geworden staat pst., net als Adam Smith (prentje), wel enigszins voor schut, niet? Zou hij in de toekomst beter niet een beetje bescheiden zijn als hij nog eens een mening over een economisch onderwerp meent te moeten verkondigen?

Lieve lezers, misschien volstaat het om gewoon eens iets te lezen van, bijvoorbeeld, Adam Smith. Dan leer je dat, als je de markt genegen bent, je automatisch ook heel erg voorstander bent van goede regels en van een slagkrachtige overheid die er kan op toezien dat die regels ook worden nageleefd. Dan leer je dat je, als je zoals Smith, vertrouwt op de markt, vanzelfsprekend ook met het grootste wantrouwen kijkt naar hoe, bijvoorbeeld, bedrijfsleiders zich op die markt gedragen.

Was het immers niet Smith die schreef: People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices.

En bij Smith lees je ook waarom bankiers best kort worden gehouden: being the managers rather of other people’s money than of their own, it cannot well be expected that they should watch over it with the same anxious vigilance with which the partners in a private copartnery frequently watch over their own. … Negligence and profusion, therefore, must prevail, more or less, in the management of the affairs of such a company.

Dat is meteen een heel scherpe analyse van wat er misliep in de financiële wereld. Er wordt, wat ons betreft, voorlopig dus in boosheid volhard.

Geen opmerkingen: