maandag 13 oktober 2008

James Mitchell heeft gelijk


Als de oplossing voor een probleem zo ingewikkeld is dat je het eigenlijk niet kan uitleggen, dan heb je er vermoedelijk een probleem bij. Dat is misschien wel het meest verontrustende aan de hele bankencrisis: bankiers die zich in interviews laten ontvallen dat ze eigenlijk ook niet meer wisten waar ze mee bezig waren.

De afgelopen jaren maakte een nieuwe beroepsgroep zijn intrede in de financiële wereld. Jongelui met een doctoraat in de wiskunde of fysica, die uitermate bedreven zijn in het bedenken van bijzonder gesofistikeerde en complexe mathematische modellen. Op een voldoende hoog niveau van abstractie kan je alles in dat soort modellen gieten. Ook de beurs. En dus maakten die jongens modellen en verzonnen ze nieuwe financiële producten die, zoals het model voorspelde, inderdaad geweldige winsten opleverden.

De intrede van de quants, zoals de rekenwonders door de bankiers werden gedoopt, zorgde voor een cultuurschok. Puisterige slungels in hardrock T-shirts, die de hele dag met een hoofdtelefoon op zaten en pizza aten en cola slurpten. Die bankiers het gevoel gaven alsof ze hooguit lagere school hadden gelopen. Die dingen bedachten waar de bankiers zich niets konden bij voorstellen, maar die wel voor hun eindejaarsbonus zorgden.

En toen liep het mis. Het allerergste, merkt een lezer op in The Economist (10.10.08), is niet zozeer dat er zoveel geld verloren is. Erger is al dat talent dat al die jaren verkeerd werd aangewend.

SIR – Many of the mathematical models used in banking were created by scientifically skilled young people who were lured into the banking industry because they could not get those kinds of salaries (and prestige) in research laboratories. Banks have taken much of the cream of the scientific talent in America and Europe, and to what end? The rush to increase profits has come to naught and in many cases led to financial disaster.

Imagine what those young people could have done if they had chosen careers in science and medicine. What innovations might have resulted? What breakthroughs might have been achieved? Instead they were used to create a false financial system that is ruinous for our countries.

James Mitchell
Professor of physics
Université de Rennes I
Rennes, France


James Mitchell heeft gelijk.

(Het prentje: René Magritte, Le fils de l'homme, 1964.)

Geen opmerkingen: