vrijdag 31 oktober 2008

Spiegelbeeld


Het is de Britse humanisten menens. Atheïsten hebben zich te lang voor hun overtuigingen geschaamd, vinden ze. Tijd om, net als de gelovigen, de Goede Boodschap uit te dragen. Begin 2009 start een advertentiecampagne op de Londense bussen: There's probably no god. Now stop worrying and enjoy your life.

Leuke slogan, mooie gedachte. Maar moet dat nu zo nodig: het atheïsme verspreiden via affiches op de bus? De organiserende Britse Humanistenvereniging wijst er op dat er nu al de hele tijd op metro's, treinen en bussen reclame wordt gemaakt voor alle mogelijke geloven en religies. Een geval van poets wederom poets, dus.

Ieder het zijne, natuurlijk. Maar alsjeblief, vrienden atheïsten: hou het bij deze ene keer. Kom bijvoorbeeld niet op het lumineuze idee om op zondagmorgen bij de mensen aan te bellen om ze het Goede Woord te brengen. Dat doen, effectief, de gelovigen ook. Maar, zoals moeders aller landen hun kroost meegeven: het is niet omdat Pietje in het water springt dat jij dat ook moet doen.

Het probleem met het idee van atheïsme was altijd al dat het een louter negatieve invulling kreeg en daardoor eigenlijk het spiegelbeeld vormde van wat het bestreed. En nu dreigt het zich ook in zijn gedragingen helemaal aan de gelovigen te spiegelen. Niet doen. Now stop worrying and enjoy your life.

Geen opmerkingen: