maandag 10 december 2007

Communicatie: het is een wonder


Communicatie: het is een wonder. Het is verbazend hoe weinig er nodig is opdat we begrijpen wat anderen ons willen duidelijk maken.

Dit kregen we vandaag toegestuurd. Fantastisch, toch.

I am one of the 55. Are You?
fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too. Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of 100 can.
i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghi t pc lae. T he rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt! if you can raed tihs forwrad it.


Maar je kan natuurlijk ook net botsen op één van die resterende 45. En dan valt het wel eens tegen, zoals een bericht in De Volkskrant vandaag leert:

‘Goeiemoggel' leidt tot massale vechtpartij
RIJSWIJK - Dat ‘goeiemoggel’ nog niet bij iedereen ingeburgerd is, bleek zondag, toen twee mannen elkaar in een café in Rijswijk met het veelgebruikte reclamewoord begroetten.

Een derde cafégast sloeg er direct op los, omdat hij dacht dat hij voor ‘mongool’ werd uitgemaakt. Meerdere personen raakten bij het gevecht betrokken. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek de veroorzaker met de noorderzon te zijn vertrokken.

Het woord goeiemoggel komt voor in een reclame van KPN en is een verbastering van goedemorgen. In het spotje praten visboeren met elkaar met woorden die verkeerd werden ingetypt bij het sms'en. Het gebruik van goeiemoggel lijkt - vooral op kantoren - een ware rage te zijn geworden.

Het woord komt inmiddels in de beste kringen voor. Zelfs prinses Laurentien bezigde het dit weekeinde, bij de opening van het Jubileumcongres Genootschap Onze Taal. ‘Dames en heren, of misschien moet ik zeggen: Goeiemoggel’, begon de prinses haar toespraak.


(Bronvermelding: het prentje van de dag komt van de site van Kind en Taal)

Geen opmerkingen: