zondag 24 februari 2013

Gedeelde cultuur


En die woorden, de eerste die Sherlock Holmes tot Dr. Watson richtte*, werden gesproken in het chemisch laboratorium van het Londense St. Bartholomew's Hospital. En daar tref je tegenwoordig bovenstaande herdenkingsplaat aan.

Wat zo mooi is aan de Britten, is dat referenties naar Sherlock Holmes al generaties tot de gedeelde cultuur behoren.Toen Winston Churchill tijdens de Tweede Wereldoorlog het plan voor de oprichting van de SOE (Special Operations Executive) verkocht moest krijgen, lag dat moeilijk. Hoe overtuig je een select groepje hoge en dus behoudsgezinde militairen en zeer gerespecteerde en dus al evenzeer niet naar een voorkeur voor het ongewone neigende politici en hoge ambtenaren, dat je een korps wil opzetten dat de opdracht krijgt alle regels van wat militair gangbaar is overboord te zetten en net die dingen te bedenken waar nooit iemand aan dacht en die dus ook de vijand geenszins verwacht? Kan eigenlijk niet. Tot iemand verwees naar de Baker Street Irregulars, de bende straatjongens die Holmes uitstuurde to go everywhere, see everything and overhear everyone en die daartoe alle denkbare en ondenkbare methodes mochten gebruiken. Dat kwam het selecte groepje bekend voor. Allemaal hadden ze hun Holmes gelezen. En dus kreeg Churchill zijn SOE.

Om onduidelijke redenen zie je niet onmiddellijk een equivalente Vlaamse schrijver met behulp waarvan je hoge militairen, politici en ambtenaren van wat dan ook zou kunnen overtuigen.

(*. Eigenlijk werden ze voorafgegaan door de begroetingsformule: How are you?)

Geen opmerkingen: